GT,Bài giảng ĐHNT
Điện - Điện tử ô tô /
Tác giả CN Nguyễn Thanh Tuấn
Nhan đề Điện - Điện tử ô tô / Nguyễn Thanh Tuấn
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
Mô tả vật lý 164 tr.
Tùng thư Giáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Điện
Thuật ngữ chủ đề Điện tử ô tô
Môn học Điện - Điện tử ô tô
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135866
00214
00489C40E37-CC99-49E3-8F56-7887DD722354
005201505290942
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150529094212|zhientrang
100 |aNguyễn Thanh Tuấn
245 |aĐiện - Điện tử ô tô / |cNguyễn Thanh Tuấn
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2015
300 |a164 tr.
490 |aGiáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aĐiện
650 |aĐiện tử ô tô
690 |aĐiện - Điện tử ô tô
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/diendientuoto_nguyenthanhtuan/0biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d22

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét