GT,Bài giảng ĐHNT
621.43
Động cơ đốt trong / Phùng Minh Lộc
DDC 621.43
Tác giả CN Phùng Minh Lộc
Nhan đề Động cơ đốt trong / Phùng Minh Lộc
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
Mô tả vật lý 269 tr.
Tùng thư Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Động cơ đốt trong
Môn học Động cơ đốt trong và Đồ án môn học (ô tô)
Môn học Mô phỏng động cơ đốt trong
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134482
00214
004CE8E2401-AE30-48A4-8849-5C6DE712533E
005201709121641
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170912164146|bvanpth|c20170324101550|doanhntk|y20150130145151|zngavt
082 |a621.43
100 |aPhùng Minh Lộc
245 |aĐộng cơ đốt trong / Phùng Minh Lộc
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2015
300 |a269 tr.
490 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aĐộng cơ đốt trong
690 |aĐộng cơ đốt trong và Đồ án môn học (ô tô)
690|aMô phỏng động cơ đốt trong
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/dongcodottrong_phungminhloc/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d90

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét