Luận văn, luận án
338.372 Ng 450 H
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản xung quanh khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 338.372
Tác giả CN Ngô Thị Hiên
Nhan đề Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản xung quanh khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / Ngô Thị Hiên; Quách Thị Khánh Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 88 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nuôi trồng thủy sản
Thuật ngữ chủ đề Khai thác thủy sản
Tác giả(bs) CN Quách Thị Khánh Ngọc: GVHD
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000005816
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134378
00216
0044376F833-9E13-49FB-A114-49218AB8D0CD
005201503250914
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20150325091417|bhientrang|c20150319105829|dvanpth|y20150121084215|zhientrang
082 |a338.372|bNg 450 H
100 |aNgô Thị Hiên
245 |aẢnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản xung quanh khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa / |cNgô Thị Hiên; Quách Thị Khánh Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a88 tr. : |bảnh màu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aChuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. Luận văn thạc sĩ
650 |aNuôi trồng thủy sản
650 |aKhai thác thủy sản
700 |aQuách Thị Khánh Ngọc: GVHD
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000005816
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/doan/luanvan/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/ngothihien_52ch201/000biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d47
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000005816 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.372 Ng 450 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét