Luận văn, luận án
658.401 Ng 527 Th
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Phú Yên đến năm 2020 /
DDC 658.401
Tác giả CN Nguyễn Vũ Thành
Nhan đề Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Phú Yên đến năm 2020 / Nguyễn Vũ Thành; Phạm Hùng Thắng, Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 101 tr. ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Chiến lược kinh doanh
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Thắng: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000005806
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134359
00216
004385D5678-6BB8-4B0C-AD30-2F235B4DF40E
005201503190922
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20150319092306|bvanpth|c20150115105136|dhientrang|y20150115102956|zhientrang
082 |a658.401|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Vũ Thành
245 |aXây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Phú Yên đến năm 2020 / |cNguyễn Vũ Thành; Phạm Hùng Thắng, Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a101 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị kinh doanh
650 |aChiến lược kinh doanh
700 |aPhạm Hùng Thắng: GVHD
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000005806
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/doan/luanvan/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nguyenvuthanh_52ch115/000biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000005806 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.401 Ng 527 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét