Sách tiếng Việt
658.83 D 561 Ch
Nghiên cứu thị trường :
DDC 658.83
Tác giả CN Dương Thị Kim Chung
Nhan đề Nghiên cứu thị trường : Giải mã nhu cầu khách hàng / Dương Thị Kim Chung, Mai Thị Lan Hương
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Trẻ, 2006
Mô tả vật lý 147 tr ; 24 cm
Tùng thư Bộ sách quản trị Marketing. Business Edge
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Môn học Hành vi người tiêu dùng
Môn học Quản trị chiến lược xúc tiến
Tác giả(bs) CN Mai Thị Lan Hương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016840-2
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000011985-91, 3000017268
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0013364
00211
00480EDFF99-EE9D-47AC-94C6-F30CF12DEF1F
005201807120834
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180712083502|bvanpth|c20160520143819|dvanpth|y20071029|zoanhntk
082 |a658.83|bD 561 Ch
100 |aDương Thị Kim Chung
245 |aNghiên cứu thị trường : |bGiải mã nhu cầu khách hàng / |cDương Thị Kim Chung, Mai Thị Lan Hương
260 |aTp.HCM : |bTrẻ, |c2006
300 |a147 tr ; |c24 cm
490 |aBộ sách quản trị Marketing. Business Edge
650 |aThị trường|xNghiên cứu
690 |aHành vi người tiêu dùng
690|aQuản trị chiến lược xúc tiến
700 |aMai Thị Lan Hương
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016840-2
852|bKho mượn|j(8): 3000011985-91, 3000017268
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghien cuu thi truong giai ma .._business edge_001smallthumb.jpg
890|a11|b165|c1|d53
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000017268 Kho mượn 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 11
2 3000011991 Kho mượn 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 10
3 3000011990 Kho mượn 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 9
4 3000011989 Kho mượn 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 8
5 3000011988 Kho mượn 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 7
6 3000011987 Kho mượn 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 6
7 3000011986 Kho mượn 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 5
8 3000011985 Kho mượn 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 4
9 1000016842 Kho đọc Sinh viên 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 3
10 1000016841 Kho đọc Sinh viên 658.83 D 561 Ch Sách Tiếng Việt 2
  1  2 of 2 
Nhận xét