Sách tiếng Việt
613.2 Ng 527 Th
Giáo trình phương pháp xây dựng thực đơn :
DDC 613.2
Tác giả CN Nguyễn Hữu Thủy
Nhan đề Giáo trình phương pháp xây dựng thực đơn : Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Hữu Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 125 tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Nhà hàng khách sạn - Quản trị
Môn học Quản trị kinh doanh nhà hàng
Môn học Quản trị ẩm thực
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019744-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000020404-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0013360
00211
00416781A31-060F-4C8B-98EB-55F87DEEDE86
005201709130840
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170913084009|boanhntk|c20130717162334|dvanpth|y20101214|zoanhntk
082 |a613.2|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Hữu Thủy
245 |aGiáo trình phương pháp xây dựng thực đơn : |bDùng trong các trường THCN / |cNguyễn Hữu Thủy
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2008
300 |a125 tr ; |c24 cm
650 |aNhà hàng khách sạn - Quản trị
690 |aQuản trị kinh doanh nhà hàng
690|aQuản trị ẩm thực
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019744-6
852|bKho mượn|j(7): 3000020404-10
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/phuong phap xay dung thuc don_nguyen huu thuy_001smallthumb.jpg
890|a10|b23|c1|d12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000020410 Kho mượn 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 10
2 3000020409 Kho mượn 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 9
3 3000020408 Kho mượn 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 8
4 3000020407 Kho mượn 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 7
5 3000020406 Kho mượn 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 6
6 3000020405 Kho mượn 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 5
7 3000020404 Kho mượn 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 4
8 1000019746 Kho đọc Sinh viên 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 3
9 1000019745 Kho đọc Sinh viên 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 2
10 1000019744 Kho đọc Sinh viên 613.2 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét