Khóa luận
639.68 H 531 Đ
Tìm hiểu kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus Vannamei Boone, 1931) sử dụng công nghệ Biofloc tại Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất Đất Việt /
DDC 639.68
Tác giả CN Huỳnh Văn Đỉnh
Nhan đề Tìm hiểu kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus Vannamei Boone, 1931) sử dụng công nghệ Biofloc tại Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất Đất Việt / Huỳnh Văn Đỉnh; Trần Văn Dũng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 62 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Viện Nuôi trồng thủy sản. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Khóa 52
Thuật ngữ chủ đề Tôm thẻ chân trắng
Thuật ngữ chủ đề Tôm -Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Trần Văn Dũng: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002459
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132604
00215
00486994193-E29B-465A-B324-397A7871D754
005201412011540
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20141201154029|bvanpth|c20141117105039|dhientrang|y20141016105703|zhientrang
082 |a639.68|bH 531 Đ
100 |aHuỳnh Văn Đỉnh
245 |aTìm hiểu kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus Vannamei Boone, 1931) sử dụng công nghệ Biofloc tại Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất Đất Việt / |cHuỳnh Văn Đỉnh; Trần Văn Dũng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a62 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aViện Nuôi trồng thủy sản. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Khóa 52
650 |aTôm thẻ chân trắng
650 |aTôm |xKỹ thuật nuôi
700 |aTrần Văn Dũng: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002459
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/doan/khoaluan/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/huynhvandinh_k52/000biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d256
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002459 Kho luận văn 639.68 H 531 Đ Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét