GT,Bài giảng ĐHNT
340
Pháp luật đại cương /
DDC 340
Tác giả CN Lê Việt Phương
Nhan đề Pháp luật đại cương / Lê Việt Phương, Nguyễn Thị Lan
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 50 tr.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Môn học Pháp luật đại cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00132541
00214
004B3C5EF2C-6CDD-4C71-BB20-B73581830823
005201410081038
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20141008103851|zluuyen
082 |a340
100 |aLê Việt Phương
245 |aPháp luật đại cương / |cLê Việt Phương, Nguyễn Thị Lan
260|aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300|a50 tr.
650 |aPháp luật
690 |aPháp luật đại cương
700|aNguyễn Thị Lan
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/phapluatdaicuong_levietphuong/00page_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d141

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét