Khóa luận
657.76 B 305 Th
Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Khánh Ninh /
DDC 657.76
Tác giả CN Biện Thị Thanh Thúy
Nhan đề Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Khánh Ninh / Biện Thị Thanh Thúy; Võ Thị Thùy Trang: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 139 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 52
Thuật ngữ chủ đề Kế toán vốn
Tác giả(bs) CN Võ Thị Thùy Trang: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002422
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132472
00215
00448337C8A-5FE9-466B-9402-DA8AE4782379
005201411270925
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20141127092516|bvanpth|c20141111093935|dhientrang|y20140905083749|zhientrang
082 |a657.76|bB 305 Th
100 |aBiện Thị Thanh Thúy
245 |aCông tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Khánh Ninh / |cBiện Thị Thanh Thúy; Võ Thị Thùy Trang: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a139 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 52
650 |aKế toán vốn
700 |aVõ Thị Thùy Trang: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002422
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/doan/khoaluan/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bienthithanhthuy_k52/000biathumbimage.jpg
890|a1|b1|c1|d705
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002422 Kho luận văn 657.76 B 305 Th Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét