Sách tiếng Việt
543 H 450 Qu
Các phương pháp phân tích công cụ trong hóa học hiện đại /
DDC 543
Tác giả CN Hồ Viết Quý
Nhan đề Các phương pháp phân tích công cụ trong hóa học hiện đại / Hồ Viết Quý
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2009
Mô tả vật lý 594 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp phân tích
Thuật ngữ chủ đề Hóa học
Môn học Hóa học phân tích
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027414-6
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037429-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132328
00211
00462B073EA-DCEA-411D-92FE-574CCB8570C6
005201501061027
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20150106102800|bvanpth|c20141219104337|dngavt|y20140819111714|zhientrang
082 |a543|bH 450 Qu
100 |aHồ Viết Quý
245 |aCác phương pháp phân tích công cụ trong hóa học hiện đại / |cHồ Viết Quý
250|aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2009
300 |a594 tr. ; |c21 cm
650 |aPhương pháp phân tích
650 |aHóa học
690|aHóa học phân tích
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027414-6
852|bKho mượn|j(2): 3000037429-30
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/cacphuongphapphantichcongcu_hovietquy/0page_001thumbimage.jpg
890|a5|b15|c1|d27
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037430 Kho mượn 543 H 450 Qu Sách Tiếng Việt 5
2 3000037429 Kho mượn 543 H 450 Qu Sách Tiếng Việt 4
3 1000027416 Kho đọc Sinh viên 543 H 450 Qu Sách Tiếng Việt 3
4 1000027415 Kho đọc Sinh viên 543 H 450 Qu Sách Tiếng Việt 2
5 1000027414 Kho đọc Sinh viên 543 H 450 Qu Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét