Sách tiếng Việt
152.4 S 300 J
Cái lợi của điềm tĩnh và cái hại của quá khích /
DDC 152.4
Tác giả CN Siegel, Judith P.
Nhan đề Cái lợi của điềm tĩnh và cái hại của quá khích / Judith P. Siegel; Bùi Quang Khải dịch
Nhan đề khác Stop overreacting: Efective strategies for your emotions
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014
Mô tả vật lý 271 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Cảm xúc
Thuật ngữ chủ đề Điềm tĩnh-Quá khích
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027627-9
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037593-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132286
00211
0047820C93C-9CC5-40BA-8E6A-F5BB1F89CC75
005201501161037
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20150116103758|bvanpth|c20150116103658|dvanpth|y20140814140702|zhientrang
082 |a152.4|bS 300 J
100 |aSiegel, Judith P.
245 |aCái lợi của điềm tĩnh và cái hại của quá khích / |cJudith P. Siegel; Bùi Quang Khải dịch
246 |aStop overreacting: Efective strategies for your emotions
260 |aHà Nội : |bVăn hóa Thông tin, |c2014
300 |a271 tr. ; |c21 cm
650 |aCảm xúc
650 |aĐiềm tĩnh|xQuá khích
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027627-9
852|bKho mượn|j(2): 3000037593-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/cailoicuadiemtinh_judithpsiegel/0page_001thumbimage.jpg
890|a5|b33|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037594 Kho mượn 152.4 S 300 J Sách Tiếng Việt 5
2 3000037593 Kho mượn 152.4 S 300 J Sách Tiếng Việt 4
3 1000027629 Kho đọc Sinh viên 152.4 S 300 J Sách Tiếng Việt 3
4 1000027628 Kho đọc Sinh viên 152.4 S 300 J Sách Tiếng Việt 2
5 1000027627 Kho đọc Sinh viên 152.4 S 300 J Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét