Sách tiếng Việt
658.85 P 311 D
Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng /
DDC 658.85
Tác giả CN Pink, Daniel H.
Nhan đề Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng / Daniel H. Pink; Thiên Quang biên dịch
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2014
Mô tả vật lý 261 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Bán hàng-Kỹ năng
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công trong cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học ứng dụng
Môn học Kỹ năng bán hàng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027378-80
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000037391-402
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132276
00211
00481496CE5-5BA1-44F4-9F39-61B5ECD43225
005201706211633
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170621163402|bvanpth|c20141231160737|dvanpth|y20140814075635|znguyenloi
082 |a658.85|bP 311 D
100 |aPink, Daniel H.
245 |aTừ bản năng đến nghệ thuật bán hàng / |cDaniel H. Pink; Thiên Quang biên dịch
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp Tp. HCM, |c2014
300 |a261 tr. ; |c21 cm
650 |aBán hàng|xKỹ năng
650|aBí quyết thành công trong cuộc sống
650|aTâm lý học ứng dụng
690|aKỹ năng bán hàng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027378-80
852|bKho mượn|j(12): 3000037391-402
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/tubannangdennghethuatbanhang_danielhpink/0tubannangdennghethuatbanhang_danielhpinkthumbimage.jpg
890|a15|b4|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037402 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 15
2 3000037401 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 14
3 3000037400 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 13
4 3000037399 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:11-02-2022
5 3000037398 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 11
6 3000037397 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 10
7 3000037396 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 9
8 3000037395 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 8
9 3000037394 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 7
10 3000037393 Kho mượn 658.85 P 311 D Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét