Sách tiếng Việt
428 Đ 103 L
150 bài luận tiếng Anh hay nhất /
DDC 428
Tác giả CN Đại Lợi
Nhan đề 150 bài luận tiếng Anh hay nhất / Đại Lợi, Hương Giang (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 411 tr. ; 24 cm
Tùng thư The Windy -Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ-Bài Luận
Môn học Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Hương Giang
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027531-3
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037533-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132252
00211
00442A734BC-EEFB-4922-9C5D-2E827AAE0A0A
005201501121456
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20150112145701|bvanpth|y20140812093255|zhientrang
082 |a428|bĐ 103 L
100 |aĐại Lợi
245 |a150 bài luận tiếng Anh hay nhất / |cĐại Lợi, Hương Giang (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2014
300 |a411 tr. ; |c24 cm
490 |aThe Windy -Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh
650 |aAnh ngữ|xBài Luận
690|aTiếng Anh
700 |aHương Giang
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027531-3
852|bKho mượn|j(2): 3000037533-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/150bailuantienganhhaynhat_windy/0150bailuantienganhhaynhat_windythumbimage.jpg
890|a5|b115|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037534 Kho mượn 428 Đ 103 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000037533 Kho mượn 428 Đ 103 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000027533 Kho đọc Sinh viên 428 Đ 103 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000027532 Kho đọc Sinh viên 428 Đ 103 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000027531 Kho đọc Sinh viên 428 Đ 103 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét