Sách ngoại văn
428 K 203 K
Marvellous techniques for IELTS writing /
DDC 428
Tác giả CN Kenny, Kirk
Nhan đề Marvellous techniques for IELTS writing / Kirk Kenny (chủ biên), Nguyễn Thành Yến (chuyển ngữ phần chú giải)
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả vật lý 241 tr. ; 26 cm
Thuật ngữ chủ đề IELTS-Kỹ năng viết
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026882-4
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036944-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132242
00212
004032D3E57-F679-4A86-867A-ABBE75C010A9
005201809241015
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20180924101556|btrangtran|c20170404111216|dvinhpq|y20140811095118|zhientrang
082 |a428|bK 203 K
100 |aKenny, Kirk
245 |aMarvellous techniques for IELTS writing / |cKirk Kenny (chủ biên), Nguyễn Thành Yến (chuyển ngữ phần chú giải)
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, |c2014
300 |a241 tr. ; |c26 cm
650 |aIELTS|xKỹ năng viết
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026882-4
852|bKho mượn|j(2): 3000036944-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/marvelloustechniquesforieltswriting_kirkkenny/pagethumbimage.jpg
890|a5|b34|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036945 Kho mượn 428 K 203 K Sách Tiếng Việt 5
2 3000036944 Kho mượn 428 K 203 K Sách Tiếng Việt 4
3 1000026884 Kho đọc Sinh viên 428 K 203 K Sách Tiếng Việt 3
4 1000026883 Kho đọc Sinh viên 428 K 203 K Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:16-05-2019
5 1000026882 Kho đọc Sinh viên 428 K 203 K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét