Sách tiếng Việt
658.8 K 435 Ph
Quản trị marketing /
DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Quản trị marketing / Philip Kotler, Kevin Lane Keller; Lại Hồng Vân, Vũ Hoàng Anh, Mai Bích Ngọc dịch
Nhan đề khác Marketing Management
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
Mô tả vật lý 755 tr. : Minh họa ; 27 cm
Phụ chú Ngoài bìa sách ghi: Giáo trình mới nhất được cập nhật. 14 th EDITION
Thuật ngữ chủ đề Quản trị marketing
Môn học Quản trị marketing
Môn học Marketing sản phẩm công nghệ sinh học
Môn học Quản trị chiến lược sản phẩm
Môn học Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing
Tác giả(bs) CN Keller, Kevin Lane
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027102-4
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037107-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132113
00211
004CC9B0FE5-1109-4CB4-A372-4BEBE1CAB8C6
005201807031447
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180703144742|bvanpth|c20180702110844|dvanpth|y20140627091832|zhientrang
082 |a658.8|bK 435 Ph
100 |aKotler, Philip
245 |aQuản trị marketing / |cPhilip Kotler, Kevin Lane Keller; Lại Hồng Vân, Vũ Hoàng Anh, Mai Bích Ngọc dịch
246 |aMarketing Management
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2013
300 |a755 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
500 |aNgoài bìa sách ghi: Giáo trình mới nhất được cập nhật. 14 th EDITION
650 |aQuản trị marketing
690 |aQuản trị marketing
690|aMarketing sản phẩm công nghệ sinh học
690|aQuản trị chiến lược sản phẩm
690|aXây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing
700 |aKeller, Kevin Lane
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027102-4
852|bKho mượn|j(2): 3000037107-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/quantrimarketing14th_philipkotler/0quantrimarketing14th_philipkotlerthumbimage.jpg
890|a5|b58|c1|d42
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037108 Kho mượn 658.8 K 435 Ph Sách Tiếng Việt 5
2 3000037107 Kho mượn 658.8 K 435 Ph Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:17-04-2021
3 1000027104 Kho đọc Sinh viên 658.8 K 435 Ph Sách Tiếng Việt 3
4 1000027103 Kho đọc Sinh viên 658.8 K 435 Ph Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:30-03-2021
5 1000027102 Kho đọc Sinh viên 658.8 K 435 Ph Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:19-04-2021
  1 of 1 
Nhận xét