Sách tiếng Việt
658 G 400 T
MBA cơ bản /
DDC 658
Tác giả CN Gorman, Tom
Nhan đề MBA cơ bản / Tom Gorman; Trần Thị Thái Hà dịch
Nhan đề khác The complete idiot's guide to MBA basics
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
Mô tả vật lý 483 tr. : Hình vẽ ; 24 cm
Phụ chú Ngoài bìa sách ghi: Kiến thức nền tảng MBA cơ bản
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Nhà quản trị
Môn học Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027194-6
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037174-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132016
00211
0043739324C-73A1-4827-B04D-00D1B635EF03
005201411241010
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20141124101020|bngavt|c20141120145444|dvanpth|y20140624083017|zhientrang
082 |a658|bG 400 T
100 |aGorman, Tom
245 |aMBA cơ bản / |cTom Gorman; Trần Thị Thái Hà dịch
246 |aThe complete idiot's guide to MBA basics
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2013
300 |a483 tr. : |bHình vẽ ; |c24 cm
500 |aNgoài bìa sách ghi: Kiến thức nền tảng MBA cơ bản
650 |aQuản trị kinh doanh
650 |aNhà quản trị
690|a Quản trị kinh doanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027194-6
852|bKho mượn|j(2): 3000037174-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/mbacoban_tomgorman/0mbacoban_tomgormanthumbimage.jpg
890|a5|b12|c1|d12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000027194 Kho đọc Sinh viên 658 G 400 T Sách Tiếng Việt 1
2 1000027195 Kho đọc Sinh viên 658 G 400 T Sách Tiếng Việt 2
3 1000027196 Kho đọc Sinh viên 658 G 400 T Sách Tiếng Việt 3
4 3000037174 Kho mượn 658 G 400 T Sách Tiếng Việt 4
5 3000037175 Kho mượn 658 G 400 T Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Nhận xét