Sách tiếng Việt
158.1 Ng 527 Tr
Làm chủ tâm lý để gặt hái thành công /
DDC 158.1
Tác giả CN Nguyễn Quốc Trung
Nhan đề Làm chủ tâm lý để gặt hái thành công / Nguyễn Quốc Trung, Chu Nguyệt Long
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ Nữ, 2013
Mô tả vật lý 211 tr. ; 24 cm
Tùng thư Tủ sách tâm lý kỹ năng sống
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý ứng dụng
Tác giả(bs) CN Chu Nguyệt Long
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027233-5
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037198-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131738
00211
004A11749A2-8DC8-4DEF-971E-4BF07D179C8D
005201412261541
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20141226154122|bvanpth|c20141124101542|dvanpth|y20140613160250|zhientrang
082 |a158.1|bNg 527 Tr
100 |aNguyễn Quốc Trung
245 |aLàm chủ tâm lý để gặt hái thành công / |cNguyễn Quốc Trung, Chu Nguyệt Long
260 |aHà Nội : |bPhụ Nữ, |c2013
300 |a211 tr. ; |c24 cm
490 |aTủ sách tâm lý kỹ năng sống
650 |aTâm lý ứng dụng
700 |aChu Nguyệt Long
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027233-5
852|bKho mượn|j(2): 3000037198-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/lamchutamlydegathaithanhcong_nguyenquoctrung/0lamchutamlydegathaithanhcong_nguyenquoctrungthumbimage.jpg
890|a5|b44|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037199 Kho mượn 158.1 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 5
2 3000037198 Kho mượn 158.1 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 4
3 1000027235 Kho đọc Sinh viên 158.1 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 3
4 1000027234 Kho đọc Sinh viên 158.1 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 2
5 1000027233 Kho đọc Sinh viên 158.1 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét