Sách tiếng Việt
660.6 Qu 527 Th
Công nghệ sinh học :
DDC 660.6
Tác giả CN Quyền Đình Thi
Nhan đề Công nghệ sinh học : Tập 2: Những kỹ thuật PCR và ứng dụng trong phân tích DNA / Quyền Đình Thi, Nông Văn Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008
Mô tả vật lý 495 tr. : Minh họa ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang bìa ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Môn học Công nghệ sinh học
Tác giả(bs) CN Nông Văn Hải
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026476-8
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036651-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131328
00211
004DB86DF8E-9EDD-4454-BBDD-9AC0E6AF0607
005201406240826
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20140624082628|bvanpth|c20140624082550|dvanpth|y20140507090453|zhienlt
082 |a660.6|bQu 527 Th
100 |aQuyền Đình Thi
245 |aCông nghệ sinh học : |bTập 2: Những kỹ thuật PCR và ứng dụng trong phân tích DNA / |cQuyền Đình Thi, Nông Văn Hải
260 |aHà Nội : |bKhoa học tự nhiên và công nghệ, |c2008
300 |a495 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
500 |aĐầu trang bìa ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
650 |aCông nghệ sinh học
690 |aCông nghệ sinh học
700|aNông Văn Hải
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026476-8
852|bKho mượn|j(2): 3000036651-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/congnghesinhhoctap2_quyendinhthi/0congnghesinhhoctap2_quyendinhthithumbimage.jpg
890|a5|b52|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036652 Kho mượn 660.6 Qu 527 Th Sách Tiếng Việt 5
2 3000036651 Kho mượn 660.6 Qu 527 Th Sách Tiếng Việt 4
3 1000026478 Kho đọc Sinh viên 660.6 Qu 527 Th Sách Tiếng Việt 3
4 1000026477 Kho đọc Sinh viên 660.6 Qu 527 Th Sách Tiếng Việt 2
5 1000026476 Kho đọc Sinh viên 660.6 Qu 527 Th Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét