Sách tiếng Việt
641.5
Giáo trình văn hóa ẩm thực :
DDC 641.5
Tác giả CN Nguyễn Nguyệt Cầm
Nhan đề Giáo trình văn hóa ẩm thực : Dùng cho sinh viên các trường THCN / Nguyễn Nguyệt Cầm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nhà xuất bản Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 108 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Ẩm thực Việt Nam
Môn học Văn hóa ẩm thực
Môn học Quản trị ẩm thực
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130114
00211
0049342B70E-65DD-4813-8CF8-F7E96BC9869E
005201709130838
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170913083854|boanhntk|y20140219143411|zluuyen
082 |a641.5
100 |aNguyễn Nguyệt Cầm
245 |aGiáo trình văn hóa ẩm thực : |bDùng cho sinh viên các trường THCN / |cNguyễn Nguyệt Cầm
260 |aHà Nội : |bNhà xuất bản Hà Nội, |c2008
300 |a108 tr.;
650 |aẨm thực Việt Nam
690 |aVăn hóa ẩm thực
690|aQuản trị ẩm thực
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/640_giachanh_doisonggiadinh/giaotrinhvanhoaamthuc_nguyennguyetcam/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d68

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét
rất hay
avata
58132802 - 16/09/2021