GT,Bài giảng ĐHNT
620.5
Kính hiển vi thế hệ mới trong lĩnh vực điện tử nano /
DDC 620.5
Tác giả CN Trần Tiến Phức
Nhan đề Kính hiển vi thế hệ mới trong lĩnh vực điện tử nano / Trần Tiến Phức
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2013
Mô tả vật lý 12 tr.
Phụ chú Mối trang gồm 2 slide
Thuật ngữ chủ đề Kính hiển vi
Môn học Khoa học và vật liệu nano
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129986
00214
00466F5ADBD-D283-4EB7-BFD6-BC314642E7E8
005201401161612
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140116161127|btrangthuvien|y20140116160259|ztrangthuvien
082 |a620.5
100 |aTrần Tiến Phức
245 |aKính hiển vi thế hệ mới trong lĩnh vực điện tử nano / |cTrần Tiến Phức
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2013
300 |a12 tr.
500 |aMối trang gồm 2 slide
650 |aKính hiển vi
690 |aKhoa học và vật liệu nano
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/kinhhienvi_nghiencuudientu nano_trantienphuc/kinhhienvi_nghiencuudientu nano_trantienphucthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d25

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét