Sách tiếng Việt
621.165 Ph 104 T
Tuốc bin hơi nước :
DDC 621.165
Tác giả CN Phạm Lương Tuệ
Nhan đề Tuốc bin hơi nước : Lý thuyết và cấu tạo / Phạm Lương Tuệ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 452 tr. : minh họa ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang bìa tài liệu ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 50 năm xây dựng và phát triển
Thuật ngữ chủ đề Thiết bị nhiệt
Môn học Nồi hơi – Tua bin tàu thủy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025720-2
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035964-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129940
00211
004878648E1-2CC3-43CF-A609-17CD23D73D7B
005201403060818
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20140306081835|bvanpth|y20140115073210|znguyenloi
082 |a621.165|bPh 104 T
100 |aPhạm Lương Tuệ
245 |aTuốc bin hơi nước : |bLý thuyết và cấu tạo / |cPhạm Lương Tuệ
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2005
300 |a452 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
500 |aĐầu trang bìa tài liệu ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 50 năm xây dựng và phát triển
650 |aThiết bị nhiệt
690 |aNồi hơi – Tua bin tàu thủy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025720-2
852|bKho mượn|j(2): 3000035964-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/tuocbinhoinuoclythuyetvacautao_phamluongtue/0tuocbinhoinuoclythuyetvacautao_phamluongtuethumbimage.jpg
890|a5|b8|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035965 Kho mượn 621.165 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 5
2 3000035964 Kho mượn 621.165 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 4
3 1000025722 Kho đọc Sinh viên 621.165 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 3
4 1000025721 Kho đọc Sinh viên 621.165 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 2
5 1000025720 Kho đọc Sinh viên 621.165 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét