Sách tiếng Việt
613.2 D 561 L
Thực phẩm chức năng - Sức khỏe bền vững /
DDC 613.2
Tác giả CN Dương Thanh Liêm
Nhan đề Thực phẩm chức năng - Sức khỏe bền vững / Dương Thanh Liêm (chủ biên), Lê Thanh Hải, Vũ Thủy Tiên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 531 tr. : minh họa ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Sản phẩm giá trị gia tăng
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm chức năng
Môn học Thực phẩm chức năng
Môn học Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
Tác giả(bs) CN Lê Thanh Hải
Tác giả(bs) CN Vũ Thủy Tiên
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025753-5
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035990-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129922
00211
004670368EF-6693-4BE3-84A8-6743F0DD04B1
005201703151043
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170315104405|boanhntk|c20140306143753|dvanpth|y20140114142559|znguyenloi
082 |a613.2|bD 561 L
100 |aDương Thanh Liêm
245 |aThực phẩm chức năng - Sức khỏe bền vững / |cDương Thanh Liêm (chủ biên), Lê Thanh Hải, Vũ Thủy Tiên
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2010
300 |a531 tr. : |bminh họa ; |c21 cm
650 |aSản phẩm giá trị gia tăng
650 |aThực phẩm chức năng
690 |aThực phẩm chức năng
690|aSản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng
700 |aLê Thanh Hải
700|aVũ Thủy Tiên
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025753-5
852|bKho mượn|j(2): 3000035990-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/thucphamchucnangsuckhoebenvung_duongthanhliem/0thucphamchucnangsuckhoebenvung_duongthanhliemthumbimage.jpg
890|a5|b27|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035991 Kho mượn 613.2 D 561 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000035990 Kho mượn 613.2 D 561 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000025755 Kho đọc Sinh viên 613.2 D 561 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000025754 Kho đọc Sinh viên 613.2 D 561 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000025753 Kho đọc Sinh viên 613.2 D 561 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét