Sách tiếng Việt
647.9 Ng 527 Đ
Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng /
DDC 647.9
Tác giả CN Nguyễn Văn Đính
Nhan đề Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng / Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009
Mô tả vật lý 206tr. : sơ đồ ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang TS ghi: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Khoa Du lịch khách sạn
Thuật ngữ chủ đề Khách sạn
Thuật ngữ chủ đề Nhà hàng khách sạn - Quản trị
Thuật ngữ chủ đề Công nghiệp khách sạn
Thuật ngữ chủ đề Nhà hàng
Môn học Quản trị kinh doanh nhà hàng
Môn học Công nghệ phục vụ buồng, bàn và quầy bar
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Lan Hương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019717-9
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000020319-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0012989
00211
004A6B66EA9-9BB4-40A3-89EE-44CABE629399
005201709130848
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170913084842|boanhntk|c20130717160919|dvanpth|y20101214|zoanhntk
041 |aViệt Nam
082 |a647.9|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Văn Đính
245 |aGiáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng / |cNguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, |c2009
300 |a206tr. : |bsơ đồ ; |c21 cm
500 |aĐầu trang TS ghi: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Khoa Du lịch khách sạn
650 |aKhách sạn
650 |aNhà hàng khách sạn - Quản trị
650|aCông nghiệp khách sạn
650|aNhà hàng
690|aQuản trị kinh doanh nhà hàng
690|aCông nghệ phục vụ buồng, bàn và quầy bar
700|aHoàng Thị Lan Hương
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019717-9
852|bKho mượn|j(12): 3000020319-30
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/cong nghe phuc vu trong khach san nha hang_nguyen van dinh_001smallthumb.jpg
890|a15|b37|c1|d29
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000020330 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 15
2 3000020329 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 14
3 3000020328 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 13
4 3000020327 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 12
5 3000020326 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 11
6 3000020325 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 10
7 3000020324 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 9
8 3000020323 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 8
9 3000020322 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 7
10 3000020321 Kho mượn 647.9 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét