Sách tiếng Việt
658.8 Gi 108
Giáo trình Marketing căn bản /
DDC 658.8
Nhan đề Giáo trình Marketing căn bản / Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 482 tr. : Minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Môn học Marketing căn bản
Môn học Nghiên cứu marketing
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Huỳnh Văn Hồng
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Hoàng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025600-2
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035832-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129516
00211
004302E8D2D-D913-484F-853A-75E48A3EB35E
005201402281501
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140228150134|bvanpth|c20131219075125|dnguyenloi|y20131218142353|zhienlt
082 |a658.8|bGi 108
245 |aGiáo trình Marketing căn bản / |cNguyễn Văn Hùng (Chủ biên) và các tác giả khác
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a482 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
650 |aMarketing
690 |aMarketing căn bản
690 |aNghiên cứu marketing
700 |aNguyễn Văn Hùng
700|aHuỳnh Văn Hồng
700|aTrần Ngọc Hoàng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025600-2
852|bKho mượn|j(2): 3000035832-3
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaotrinhmarketingcanban_nguyenvanhung/0giaotrinhmarketingcanban_nguyenvanhungthumbimage.jpg
890|a5|b85|c1|d20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035833 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5
2 3000035832 Kho mượn 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
3 1000025602 Kho đọc Sinh viên 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
4 1000025601 Kho đọc Sinh viên 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
5 1000025600 Kho đọc Sinh viên 658.8 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét