Sách tiếng Việt
660.63 Gi 108
Giáo trình Hóa sinh công nghiệp /
DDC 660.63
Nhan đề Giáo trình Hóa sinh công nghiệp / Lê Ngọc Tú (Chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 443 tr. : Minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh công nghiệp
Môn học Hóa sinh học
Môn học Công nghệ đồ hộp
Môn học Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Tú
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Thu
Tác giả(bs) CN La Văn Chứ
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000035788-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129247
00211
004835AAD1D-5DB0-4725-98D6-26E8A6BDEA9A
005201402261625
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20140226162540|bvanpth|c20131206143721|dnguyenloi|y20131128150608|zhienlt
082 |a660.63|bGi 108
245 |aGiáo trình Hóa sinh công nghiệp / |cLê Ngọc Tú (Chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2012
300 |a443 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
650 |aHóa sinh công nghiệp
690 |aHóa sinh học
690 |aCông nghệ đồ hộp
690 |aCông nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả
700 |aLê Ngọc Tú
700|aĐặng Thị Thu
700|aLa Văn Chứ
852|bKho mượn|j(3): 3000035788-90
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaotrinhhoasinhcongnghiep_lengoctu/0giaotrinhhoasinhcongnghiep_lengoctuthumbimage.jpg
890|a3|b142|c1|d122
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035788 Kho mượn 660.63 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
2 3000035789 Kho mượn 660.63 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
3 3000035790 Kho mượn 660.63 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Nhận xét