Sách tiếng Việt
335.5271 T 550
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay :
DDC 335.5271
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay : Sách chuyên khảo / Hoàng Anh (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013
Mô tả vật lý 219 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh, 1890 - 1969
Tác giả(bs) CN Hoàng Anh
Tác giả(bs) CN Phan Ngọc Liên
Tác giả(bs) CN Dương Xuân Ngọc
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025957-9
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000036221-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129210
00211
0045BDE86BC-49F1-454E-8E22-9426E499DF8F
005201403131123
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140313112106|bvanpth|c20131216142634|dnguyenloi|y20131128080927|znguyenloi
082 |a335.5271|bT 550
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay : |bSách chuyên khảo / |cHoàng Anh (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2013
300 |a219 tr. ; |c21 cm
650 |aHồ Chí Minh, 1890 - 1969
700 |aHoàng Anh
700|aPhan Ngọc Liên
700|aDương Xuân Ngọc
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025957-9
852|bKho mượn|j(8): 3000036221-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/tutuonghochiminhvegiaoducvavandungvaodaotaodaihochiennay_hoanganh/0tutuonghochiminhvegiaoducvavandungvaodaotaodaihochiennay_hoanganhthumbimage.jpg
890|a11|b116|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000025957 Kho đọc Sinh viên 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 1
2 1000025958 Kho đọc Sinh viên 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 2
3 1000025959 Kho đọc Sinh viên 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 3
4 3000036221 Kho mượn 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 4
5 3000036222 Kho mượn 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 5
6 3000036223 Kho mượn 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 6
7 3000036224 Kho mượn 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 7
8 3000036225 Kho mượn 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 8
9 3000036226 Kho mượn 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 9
10 3000036227 Kho mượn 335.5271 T 550 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét