Sách tiếng Việt
495.18 B 100
301 câu đàm thoại tiếng Hoa /
DDC 495.18
Nhan đề 301 câu đàm thoại tiếng Hoa / Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục biên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2011
Mô tả vật lý 383 tr. : Bảng ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh
Thuật ngữ chủ đề Hán ngữ-Đàm thoại
Môn học Tiếng Trung
Tác giả(bs) CN Trương Văn Giới
Tác giả(bs) CN Lê Khắc Kiều Lục
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025990-2
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036289-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129178
00211
004D15A601C-C40C-4498-ADC8-130103D4A984
005201703291125
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170329112542|bvinhpq|c20140321094036|dvanpth|y20131127083036|zhienlt
082 |a495.18|bB 100
245 |a301 câu đàm thoại tiếng Hoa / |cTrương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục biên dịch
260 |aHà Nội : |bKhoa học Xã hội, |c2011
300 |a383 tr. : |bBảng ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh
650 |aHán ngữ|xĐàm thoại
690 |aTiếng Trung
700|aTrương Văn Giới
700|aLê Khắc Kiều Lục
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025990-2
852|bKho mượn|j(2): 3000036289-90
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/490_ngonngukhac/301caudamthoaitienghoa_truongvangioi/pagethumbimage.jpg
890|a5|b52|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000025990 Kho đọc Sinh viên 495.18 B 100 Sách Tiếng Việt 1
2 1000025991 Kho đọc Sinh viên 495.18 B 100 Sách Tiếng Việt 2
3 1000025992 Kho đọc Sinh viên 495.18 B 100 Sách Tiếng Việt 3
4 3000036289 Kho mượn 495.18 B 100 Sách Tiếng Việt 4
5 3000036290 Kho mượn 495.18 B 100 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Nhận xét