Sách tiếng Việt
004.6 Ng 450 Th
Đánh giá hiệu năng mạng /
DDC 004.6
Tác giả CN Ngô Quỳnh Thu
Nhan đề Đánh giá hiệu năng mạng / Ngô Quỳnh Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 171 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Mạng máy tính
Môn học Mạng máy tính
Môn học Quản trị mạng
Môn học Đánh giá hiệu năng mạng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025522-4
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035717-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129169
00211
004006C4798-8A69-4AFB-8840-A3B2C8BE74F4
005201703140925
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170314092620|boanhntk|c20140114092857|dvanpth|y20131126163952|zhienlt
082 |a004.6|bNg 450 Th
100 |aNgô Quỳnh Thu
245 |aĐánh giá hiệu năng mạng / |cNgô Quỳnh Thu
260 |aHà Nội : |bBách Khoa Hà Nội, |c2013
300 |a171 tr. ; |c24 cm
650 |aMạng máy tính
690 |aMạng máy tính
690 |aQuản trị mạng
690|aĐánh giá hiệu năng mạng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025522-4
852|bKho mượn|j(2): 3000035717-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/danhgiahieunangmang_ngoquynhthu/0danhgiahieunangmang_ngoquynhthuthumbimage.jpg
890|a5|b1|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035718 Kho mượn 004.6 Ng 450 Th Sách Tiếng Việt 5
2 3000035717 Kho mượn 004.6 Ng 450 Th Sách Tiếng Việt 4
3 1000025524 Kho đọc Sinh viên 004.6 Ng 450 Th Sách Tiếng Việt 3
4 1000025523 Kho đọc Sinh viên 004.6 Ng 450 Th Sách Tiếng Việt 2
5 1000025522 Kho đọc Sinh viên 004.6 Ng 450 Th Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét