Sách tiếng Việt
378.19 Ng 527 M
Bí quyết thành công ở trường đại học /
DDC 378.19
Tác giả CN Nguyễn Quang Minh
Nhan đề Bí quyết thành công ở trường đại học / Nguyễn Quang Minh (Biên soạn)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ nữ, 2013
Mô tả vật lý 271 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên-Phương pháp học tập
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025421-3
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035634-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129001
00211
004443859DE-F3BD-442A-9262-6D1B789E86AD
005201612091026
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20161209102528|bvinhpq|c20140109155449|dvanpth|y20131115074508|zhienlt
082 |a378.19|bNg 527 M
100 |aNguyễn Quang Minh
245 |aBí quyết thành công ở trường đại học / |cNguyễn Quang Minh (Biên soạn)
260 |aHà Nội : |bPhụ nữ, |c2013
300 |a271 tr. ; |c21 cm
650 |aSinh viên|xPhương pháp học tập
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025421-3
852|bKho mượn|j(2): 3000035634-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/biquyetthanhcongotruongdaihoc_nguyenquangminh/0biquyetthanhcongotruongdaihoc_nguyenquangminhthumbimage.jpg
890|a5|b16|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035635 Kho mượn 378.19 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 5
2 3000035634 Kho mượn 378.19 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 4
3 1000025423 Kho đọc Sinh viên 378.19 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 3
4 1000025422 Kho đọc Sinh viên 378.19 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 2
5 1000025421 Kho đọc Sinh viên 378.19 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét