Sách tiếng Việt
650.1 G 400 M
Kẻ thành công phải biết lắng nghe :
DDC 650.1
Tác giả CN Goulston, Mark
Nhan đề Kẻ thành công phải biết lắng nghe : Bí mật của việc chinh phục mọi người / Mark Goulston; Kim Diệu dịch
Nhan đề khác Just listen
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
Mô tả vật lý 383 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Cá nhân thành công trong cuộc sống
Môn học Kỹ năng giao tiếp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025415-7
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035630-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128983
00211
0041DD2F9D1-03DF-4BAD-A02A-0941CA062FD3
005201401101523
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140110152141|bvanpth|c20140109151642|dvanpth|y20131114102444|zhienlt
082 |a650.1|bG 400 M
100 |aGoulston, Mark
245 |aKẻ thành công phải biết lắng nghe : |bBí mật của việc chinh phục mọi người / |cMark Goulston; Kim Diệu dịch
246|aJust listen
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2013
300 |a383 tr. ; |c21 cm
650 |aCá nhân thành công trong cuộc sống
690 |aKỹ năng giao tiếp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025415-7
852|bKho mượn|j(2): 3000035630-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/kethanhcongphaibietlangnghe_markgoulston/0kethanhcongphaibietlangnghe_markgoulstonthumbimage.jpg
890|a5|b33|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035631 Kho mượn 650.1 G 400 M Sách Tiếng Việt 5
2 3000035630 Kho mượn 650.1 G 400 M Sách Tiếng Việt 4
3 1000025417 Kho đọc Sinh viên 650.1 G 400 M Sách Tiếng Việt 3
4 1000025416 Kho đọc Sinh viên 650.1 G 400 M Sách Tiếng Việt 2
5 1000025415 Kho đọc Sinh viên 650.1 G 400 M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét