Sách tiếng Việt
658.409 Ng 527 T
Nghệ thuật lãnh đạo /
DDC 658.409
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Tuấn
Nhan đề Nghệ thuật lãnh đạo / Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Loan
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2011
Mô tả vật lý 342 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo-Nghệ thuật
Môn học Nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Loan
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025322-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000035501-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128966
00211
00471512175-8BC6-48A0-9FC1-3DE5247E112D
005201401071651
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20140107164909|bvanpth|c20131211091648|dnguyenloi|y20131114072149|zhienlt
082 |a658.409|bNg 527 T
100 |aNguyễn Ngọc Tuấn
245 |aNghệ thuật lãnh đạo / |cNguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Loan
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bPhương Đông, |c2011
300 |a342 tr. : |bMinh họa ; |c21 cm
650 |aLãnh đạo|xNghệ thuật
690 |aNghệ thuật lãnh đạo
700 |aPhạm Thanh Loan
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025322-4
852|bKho mượn|j(7): 3000035501-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/nghethuatlanhdao_nguyenngoctuan/0nghethuatlanhdao_nguyenngoctuanthumbimage.jpg
890|a10|b25|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035507 Kho mượn 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 10
2 3000035506 Kho mượn 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 9
3 3000035505 Kho mượn 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 8
4 3000035504 Kho mượn 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 7
5 3000035503 Kho mượn 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 6
6 3000035502 Kho mượn 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 5
7 3000035501 Kho mượn 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 4
8 1000025324 Kho đọc Sinh viên 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 3
9 1000025323 Kho đọc Sinh viên 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 2
10 1000025322 Kho đọc Sinh viên 658.409 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét