Sách tiếng Việt
650.1 K 400 R
Nguyên lý 80/20 :
DDC 650.1
Tác giả CN Koch, Richard
Nhan đề Nguyên lý 80/20 : Bí quyết làm ít được nhiều / Richard Koch; Lê Nguyễn Minh Thọ, Trương Hớn Huy dịch
Nhan đề khác The 80/20 Principle : The secret of achieving more with less
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013
Mô tả vật lý 434 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản lý thời gian
Thuật ngữ chủ đề Cá nhân thành công trong kinh doanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025427-9
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000035638-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128915
00211
004FB07C56D-83D8-4427-8260-AA4BE9B75E78
005201401091616
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140109161423|bvanpth|c20140108154001|doanhntk|y20131112105320|zhienlt
082 |a650.1|bK 400 R
100 |aKoch, Richard
245 |aNguyên lý 80/20 : |bBí quyết làm ít được nhiều / |cRichard Koch; Lê Nguyễn Minh Thọ, Trương Hớn Huy dịch
246|aThe 80/20 Principle : The secret of achieving more with less
250 |aTái bản lần thứ 10
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2013
300 |a434 tr. ; |c21 cm
650 |aQuản lý thời gian
650 |aCá nhân thành công trong kinh doanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025427-9
852|bKho mượn|j(3): 3000035638-40
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nguyenly8020_richardkoch/00page_001thumbimage.jpg
890|a6|b16|c1|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000025427 Kho đọc Sinh viên 650.1 K 400 R Sách Tiếng Việt 1
2 1000025428 Kho đọc Sinh viên 650.1 K 400 R Sách Tiếng Việt 2
3 1000025429 Kho đọc Sinh viên 650.1 K 400 R Sách Tiếng Việt 3
4 3000035638 Kho mượn 650.1 K 400 R Sách Tiếng Việt 4
5 3000035639 Kho mượn 650.1 K 400 R Sách Tiếng Việt 5
6 3000035640 Kho mượn 650.1 K 400 R Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Nhận xét