Sách tiếng Việt
664.8 H 100 Th
Công nghệ rau quả /
DDC 664.8
Tác giả CN Hà Văn Thuyết
Nhan đề Công nghệ rau quả / Hà Văn Thuyết (Chủ biên), Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 379 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Rau quả
Môn học Nguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
Môn học Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả
Môn học Công nghệ các sản phẩm từ thực vật
Môn học Thu hoạch, xử lý, bảo quản các sản phẩm từ cây nhiệt đới
Môn học Công nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới
Tác giả(bs) CN Cao Hoàng Lan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025163-5
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000035333-4, 3000036276-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128781
00211
004187BB587-9A68-4E70-A340-7506A9214E0B
005201709181451
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170918145114|bvinhpq|c20170914100457|doanhntk|y20131105145038|zhienlt
082 |a664.8|bH 100 Th
100 |aHà Văn Thuyết
245 |aCông nghệ rau quả / |cHà Văn Thuyết (Chủ biên), Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2013
300 |a379 tr. : |bHình vẽ, bảng ; |c24 cm
650 |aCông nghệ thực phẩm
650 |aRau quả
690 |aNguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
690 |aCông nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả
690|aCông nghệ các sản phẩm từ thực vật
690|aThu hoạch, xử lý, bảo quản các sản phẩm từ cây nhiệt đới
690|aCông nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới
700 |aCao Hoàng Lan
700|aNguyễn Thị Hạnh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025163-5
852|bKho mượn|j(7): 3000035333-4, 3000036276-80
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/congngherauqua_havanthuyet/0congngherauqua_havanthuyetthumbimage.jpg
890|a10|b230|c1|d138
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036280 Kho mượn 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 10
2 3000036279 Kho mượn 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 9
3 3000036278 Kho mượn 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 8
4 3000036277 Kho mượn 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:16-06-2020
5 3000036276 Kho mượn 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 6
6 3000035334 Kho mượn 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 5
7 3000035333 Kho mượn 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:12-06-2020
8 1000025165 Kho đọc Sinh viên 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 3
9 1000025164 Kho đọc Sinh viên 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 2
10 1000025163 Kho đọc Sinh viên 664.8 H 100 Th Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét