Sách tiếng Việt
613.2 H 100 L
Dinh dưỡng - Chìa khóa vàng cho sức khỏe /
DDC 613.2
Tác giả CN Hark, Lisa
Nhan đề Dinh dưỡng - Chìa khóa vàng cho sức khỏe / Lisa Hard, Darwin Deen; Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phạm Vũ Thanh Tùng biên dịch
Nhan đề khác Nutrition for life
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ nữ, 2013
Mô tả vật lý 111 tr. : Hình ảnh ; 26 cm
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Môn học Dinh dưỡng học
Tác giả(bs) CN Deen Darwin
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025307-9
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035491-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128738
00211
0046F3B0E56-788D-41AD-AC1A-44093AB76DC9
005201401071629
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140107162744|bvanpth|c20131112091129|dnguyenloi|y20131104091238|zhienlt
082 |a613.2|bH 100 L
100 |aHark, Lisa
245 |aDinh dưỡng - Chìa khóa vàng cho sức khỏe / |cLisa Hard, Darwin Deen; Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phạm Vũ Thanh Tùng biên dịch
246|aNutrition for life
260 |aHà Nội : |bPhụ nữ, |c2013
300 |a111 tr. : |bHình ảnh ; |c26 cm
650 |aDinh dưỡng
690 |aDinh dưỡng học
700 |aDeen Darwin
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025307-9
852|bKho mượn|j(2): 3000035491-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/dinhduongchiakhoavangchosuckhoe_lisahark/0dinhduongchiakhoavangchosuckhoe_lisaharkthumbimage.jpg
890|a5|b23|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035492 Kho mượn 613.2 H 100 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000035491 Kho mượn 613.2 H 100 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000025309 Kho đọc Sinh viên 613.2 H 100 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000025308 Kho đọc Sinh viên 613.2 H 100 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000025307 Kho đọc Sinh viên 613.2 H 100 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét