Sách tiếng Việt
647 Ng 527 M
Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn /
DDC 647
Tác giả CN Nguyễn Văn Mạnh
Nhan đề Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn / Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương, Hoàng Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 503 tr. : Hình vẽ ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Du lịch và Khách sạn
Thuật ngữ chủ đề Khách sạn-Quản trị
Môn học Quản trị kinh doanh khách sạn
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Lan Hương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000025639-40
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000035908, 3000037359
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128556
00211
004CF53F5F6-795B-4169-85E0-7FEE8E7D7C72
005201412301705
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20141230170514|bvanpth|c20141230165857|dvanpth|y20131021074541|zhienlt
082 |a647|bNg 527 M
100 |aNguyễn Văn Mạnh
245 |aGiáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn / |cNguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương, Hoàng Thị Thu Hương
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2013
300 |a503 tr. : |bHình vẽ ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Du lịch và Khách sạn
650 |aKhách sạn|xQuản trị
690 |aQuản trị kinh doanh khách sạn
700 |aHoàng Thị Thu Hương
700 |aHoàng Thị Lan Hương
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000025639-40
852|bKho mượn|j(2): 3000035908, 3000037359
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaotrinhquantrikinhdoanhkhachsan_ngvanmanh/0giaotrinhquantrikinhdoanhkhachsan_ngvanmanhthumbimage.jpg
890|a4|b23|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037359 Kho mượn 647 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 4
2 3000035908 Kho mượn 647 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 3
3 1000025640 Kho đọc Sinh viên 647 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 2
4 1000025639 Kho đọc Sinh viên 647 Ng 527 M Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:05-12-2020
  1 of 1 
Nhận xét