GT,Bài giảng ĐHNT
658.8
Bài giảng Nghiên cứu Marketing /
DDC 658.8
Tác giả CN Vũ Thị Hoa
Nhan đề Bài giảng Nghiên cứu Marketing / Vũ Thị Hoa
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
Mô tả vật lý 171 tr;
Thuật ngữ chủ đề Marketing-Nghiên cứu
Môn học Nghiên cứu Marketing
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128374
00214
004D7472E15-C5C0-4BB3-B5C7-EC204A6D9856
005201310040948
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20131004094750|zluuyen
082 |a658.8
100 |aVũ Thị Hoa
245 |aBài giảng Nghiên cứu Marketing / |cVũ Thị Hoa
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2013
300 |a171 tr;
650 |aMarketing|xNghiên cứu
690 |aNghiên cứu Marketing
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/baigiangnghiencuumarketing_vuthihoa/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d28

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét