Sách tiếng Việt
660.6 Tr 121 L
Công nghệ chế biến sản phẩm lên men /
DDC 660.6
Tác giả CN Trần Thị Luyến
Nhan đề Công nghệ chế biến sản phẩm lên men / Trần Thị Luyến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 1998
Mô tả vật lý 174 tr ; 27 cm
Phụ chú Giáo trình Trường Đại học Thủy Sản
Thuật ngữ chủ đề Lên men, kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm lên men - Chế biến
Môn học Công nghệ rượu, bia và nước giải khát
Môn học Công nghệ lên men
Môn học Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống
Môn học Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000012351-3
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000006314, 3000006374-7, 3000007189-91
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003047
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0012792
00211
0042A650D16-B754-4693-972D-F9CB5A6E7132
005201709181620
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20170918162022|bvinhpq|c20170321142537|doanhntk|y20040622|zthangn
082 |a660.6|bTr 121 L
100 |aTrần Thị Luyến
245 |aCông nghệ chế biến sản phẩm lên men / |cTrần Thị Luyến
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c1998
300 |a174 tr ; |c27 cm
500 |aGiáo trình Trường Đại học Thủy Sản
650 |aLên men, kỹ thuật
650 |aThực phẩm lên men - Chế biến
690 |aCông nghệ rượu, bia và nước giải khát
690|aCông nghệ lên men
690|aCông nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống
690|aỨng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000012351-3
852|bKho mượn|j(8): 3000006314, 3000006374-7, 3000007189-91
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003047
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cncb sp len men _tran thi luyen_001smallthumb.jpg
890|a12|b796|c1|d200
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000003047 Kho tham khảo (SDH cũ) 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 15 Chờ thanh lý
2 3000006374 Kho mượn 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 11 Chờ thanh lý
3 3000006375 Kho mượn 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 10 Chờ thanh lý
4 3000006376 Kho mượn 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 9 Chờ thanh lý
5 3000006377 Kho mượn 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 8 Chờ thanh lý
6 3000007189 Kho mượn 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 12 Chờ thanh lý
7 3000007190 Kho mượn 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 13 Thanh lý 2009
8 3000007191 Kho mượn 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 14 Chờ thanh lý
9 3000006314 Kho mượn 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
10 1000012351 Kho đọc Sinh viên 660.6 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1  2 of 2 
Nhận xét