Sách tiếng Việt
547 Ph 105 N
Giáo trình Hóa hữu cơ /
DDC 547
Tác giả CN Phan Thanh Sơn Nam
Nhan đề Giáo trình Hóa hữu cơ / Phan Thanh Sơn Nam chủ biên, Trần Thị Việt Hoa
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2011
Mô tả vật lý 621 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang TS ghi: ĐHQG Tp. HCM. Trường ĐH Bách khoa
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ
Môn học Hóa hữu cơ
Tác giả(bs) CN Trần Thị Việt Hoa
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024665-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000034130-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127866
00211
00436010016-1E34-437A-8E0E-DF3075322141
005201311060911
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20131106091223|bnguyenloi|c20131024155836|dvanpth|y20130828090842|zhienlt
082 |a547|bPh 105 N
100 |aPhan Thanh Sơn Nam
245 |aGiáo trình Hóa hữu cơ / |cPhan Thanh Sơn Nam chủ biên, Trần Thị Việt Hoa
260 |aTp. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2011
300 |a621 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang TS ghi: ĐHQG Tp. HCM. Trường ĐH Bách khoa
650 |aHóa học hữu cơ
690 |aHóa hữu cơ
700 |aTrần Thị Việt Hoa
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024665-7
852|bKho mượn|j(7): 3000034130-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/giaotrinhhoahuuco_phanthanhsonnam/0giaotrinhhoahuuco_phanthanhsonnamthumbimage.jpg
890|a10|b110|c1|d29
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034136 Kho mượn 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 10
2 3000034135 Kho mượn 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 9
3 3000034134 Kho mượn 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 8
4 3000034133 Kho mượn 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 7
5 3000034132 Kho mượn 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 6
6 3000034131 Kho mượn 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 5
7 3000034130 Kho mượn 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:15-03-2016
8 1000024667 Kho đọc Sinh viên 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 3
9 1000024666 Kho đọc Sinh viên 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 2
10 1000024665 Kho đọc Sinh viên 547 Ph 105 N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét