Sách tiếng Việt
621.3 Đ 116 Ng
Giáo trình Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp /
DDC 621.3
Tác giả CN Đặng Thiện Ngôn
Nhan đề Giáo trình Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp / Đặng Thiện Ngôn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 184 tr. : minh họa ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Điện tử công nghiệp
Môn học Máy công nghiệp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025118-20
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000035139-45
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127864
00211
00421067789-7A17-4124-B4F4-F4149896901A
005201505140925
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20150514092556|bhientrang|c20131216141445|dvanpth|y20130828084439|znguyenloi
082 |a621.3|bĐ 116 Ng
100 |aĐặng Thiện Ngôn
245 |aGiáo trình Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp / |cĐặng Thiện Ngôn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a184 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
650 |aĐiện tử công nghiệp
690 |aMáy công nghiệp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025118-20
852|bKho mượn|j(7): 3000035139-45
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhtrangbidiendientutrongmaycn_dangthienngon/0biathumbimage.jpg
890|a10|b14|c1|d19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035145 Kho mượn 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 10
2 3000035144 Kho mượn 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 9
3 3000035143 Kho mượn 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 8
4 3000035142 Kho mượn 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 7
5 3000035141 Kho mượn 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 6
6 3000035140 Kho mượn 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 5
7 3000035139 Kho mượn 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 4
8 1000025120 Kho đọc Sinh viên 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 3
9 1000025119 Kho đọc Sinh viên 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 2
10 1000025118 Kho đọc Sinh viên 621.3 Đ 116 Ng Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét