Sách tiếng Việt
613.2 D 305 S
Những điều cần biết về dinh dưỡng và thực phẩm /
DDC 613.2
Tác giả CN Diên San
Nhan đề Những điều cần biết về dinh dưỡng và thực phẩm / Diên San
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2008
Mô tả vật lý 203 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Dinh dưỡng
Môn học Dinh dưỡng học
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024992-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000034881-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127837
00211
0048D1387AC-6B2E-49E0-BCD6-1EA88242478C
005201311110806
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20131111080522|bnguyenloi|c20131104155828|dvanpth|y20130827090655|zthanhnhan
082 |a613.2|bD 305 S
100 |aDiên San
245 |aNhững điều cần biết về dinh dưỡng và thực phẩm / |cDiên San
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp Tp. HCM, |c2008
300 |a203 tr. ; |c21 cm
650 |aThực phẩm|xDinh dưỡng
690 |aDinh dưỡng học
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024992-4
852|bKho mượn|j(7): 3000034881-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/nhungdieucanbietvedinhduongvathucpham_diensan/0nhungdieucanbietvedinhduongvathucpham_diensanthumbimage.jpg
890|a10|b70|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034887 Kho mượn 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 10
2 3000034886 Kho mượn 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 9
3 3000034885 Kho mượn 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 8
4 3000034884 Kho mượn 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 7
5 3000034883 Kho mượn 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 6
6 3000034882 Kho mượn 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 5
7 3000034881 Kho mượn 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 4
8 1000024994 Kho đọc Sinh viên 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 3
9 1000024993 Kho đọc Sinh viên 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 2
10 1000024992 Kho đọc Sinh viên 613.2 D 305 S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét