Sách tiếng Việt
541.3076 B 103
Bài tập Hóa lý /
DDC 541.3076
Nhan đề Bài tập Hóa lý / Mai Hữu Khiêm và các tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2011
Mô tả vật lý 210 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa lý-Bài tập
Môn học Hóa lý - Hóa keo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Hạnh
Tác giả(bs) CN Trần Mai Phương
Tác giả(bs) CN Mai Hữu Khiêm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024653-5
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000034098-104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127738
00211
004CE803BE2-0F3C-4576-BFAD-E3848C4045AC
005201311060758
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20131106075838|bnguyenloi|c20131024152016|dvanpth|y20130822093806|zthanhnhan
082 |a541.3076|bB 103
245 |aBài tập Hóa lý / |cMai Hữu Khiêm và các tác giả khác
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aTp HCM : |bĐHQG Tp.HCM, |c2011
300 |a210 tr. ; |c24 cm
650 |aHóa lý|xBài tập
690 |aHóa lý - Hóa keo
700 |aNguyễn Ngọc Hạnh
700|aTrần Mai Phương
700|aMai Hữu Khiêm
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024653-5
852|bKho mượn|j(7): 3000034098-104
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/baitaphoaly_maihuukhiem/0baitaphoaly_maihuukhiemthumbimage.jpg
890|a10|b52|c1|d36
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034104 Kho mượn 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 10
2 3000034103 Kho mượn 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 9
3 3000034102 Kho mượn 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 8
4 3000034101 Kho mượn 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 7
5 3000034100 Kho mượn 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 6
6 3000034099 Kho mượn 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 5
7 3000034098 Kho mượn 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 4
8 1000024655 Kho đọc Sinh viên 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 3
9 1000024654 Kho đọc Sinh viên 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:22-01-2019
10 1000024653 Kho đọc Sinh viên 541.3076 B 103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét