Sách tiếng Việt
639 A 100 Y
Thực hành công nghệ Biofloc /
DDC 639
Tác giả CN Avnimelech, Yoram
Nhan đề Thực hành công nghệ Biofloc / Yoram Avnimelech; Hoàng Tùng (chủ trì biên dịch)
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2012
Mô tả vật lý 173 tr : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Nuôi trồng thủy sản
Môn học Nuôi trồng thủy sản
Tác giả(bs) CN Hoàng Tùng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025013-5
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000034921-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127729
00211
0046CECABE0-8F98-4D64-9141-A9DF8A93897F
005201311110819
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20131111081844|bnguyenloi|c20131105154743|dvanpth|y20130822083312|znguyenloi
082 |a639|bA 100 Y
100 |aAvnimelech, Yoram
245 |aThực hành công nghệ Biofloc / |cYoram Avnimelech; Hoàng Tùng (chủ trì biên dịch)
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNông nghiệp, |c2012
300 |a173 tr : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aNuôi trồng thủy sản
690 |aNuôi trồng thủy sản
700 |aHoàng Tùng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025013-5
852|bKho mượn|j(7): 3000034921-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/thuchanhcongnghebiofloc_yoramavnimelech/0thuchanhcongnghebiofloc_yoramavnimelechthumbimage.jpg
890|a10|b91|c1|d24
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034927 Kho mượn 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 10
2 3000034926 Kho mượn 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 9
3 3000034925 Kho mượn 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 8
4 3000034924 Kho mượn 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 7
5 3000034923 Kho mượn 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 6
6 3000034922 Kho mượn 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 5
7 3000034921 Kho mượn 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 4
8 1000025015 Kho đọc Sinh viên 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 3
9 1000025014 Kho đọc Sinh viên 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 2
10 1000025013 Kho đọc Sinh viên 639 A 100 Y Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét