Sách tiếng Việt
658.8 K 435 Ph
Nguyên lý tiếp thị /
DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Nguyên lý tiếp thị / Philip Kotler, Gary Armstrong; Lại Hồng Vân và những người khác dịch
Nhan đề khác Principles of Marketing
Lần xuất bản In lần thứ 14
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
Mô tả vật lý 778 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Nguyên lý tiếp thị
Môn học Marketing căn bản
Môn học Marketing sản phẩm công nghệ sinh học
Môn học Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing
Tác giả(bs) CN Armstrong, Gary
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000024241-2
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000033143
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127690
00211
004475C5038-5ED1-4E51-B3B0-84764948FFDB
005201807120956
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180712095701|bvanpth|c20170321140441|doanhntk|y20130816082758|zhienlt
082 |a658.8|bK 435 Ph
100 |aKotler, Philip
245 |aNguyên lý tiếp thị / |cPhilip Kotler, Gary Armstrong; Lại Hồng Vân và những người khác dịch
246|aPrinciples of Marketing
250 |aIn lần thứ 14
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2012
300 |a778 tr. ; |c27 cm
650|aNguyên lý tiếp thị
690|aMarketing căn bản
690|aMarketing sản phẩm công nghệ sinh học
690|aXây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing
700 |aArmstrong, Gary
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000024241-2
852|bKho mượn|j(1): 3000033143
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nguyenlytiepthi_philipkotler/0nguyenlytiepthi_philipkotlerthumbimage.jpg
890|a3|b163|c1|d177
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000033143 Kho mượn 658.8 K 435 Ph Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:08-11-2020
2 1000024242 Kho đọc Sinh viên 658.8 K 435 Ph Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:05-05-2021
3 1000024241 Kho đọc Sinh viên 658.8 K 435 Ph Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:18-06-2022
  1 of 1 
Nhận xét