Sách tiếng Việt
658.3 Tr 121 D
Quản trị nguồn nhân lực /
DDC 658.3
Tác giả CN Trần Kim Dung
Nhan đề Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung
Nhan đề khác Human resource management
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 8, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2011, 2013
Mô tả vật lý 487 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Môn học Quản trị nhân sự
Môn học Quản trị nguồn nhân lực
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000024066-8
Địa chỉ NTUKho mượn(8): 3000032779-85, 3000038187
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127657
00211
00468BFCBF0-3260-4D38-A89B-7642D60E91AD
005201709131418
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170913141841|boanhntk|c20170718152600|dvanpth|y20130813160616|zoanhntk
082 |a658.3|bTr 121 D
100 |aTrần Kim Dung
245 |aQuản trị nguồn nhân lực / |cTrần Kim Dung
246 |aHuman resource management
250 |aTái bản lần thứ 8, có sửa đổi, bổ sung
260 |aTp.HCM : |bTổng hợp Tp.HCM, |c2011, 2013
300 |a487 tr. ; |c24 cm
650 |aQuản trị nhân sự
690 |aQuản trị nhân sự
690|aQuản trị nguồn nhân lực
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024066-8
852|aNTU|bKho mượn|j(8): 3000032779-85, 3000038187
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantringuonnhanluc_trankimdung/00page_001thumbimage.jpg
890|a11|b351|c1|d86
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038187 Kho mượn 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 11
2 3000032785 Kho mượn 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:03-01-2019
3 3000032784 Kho mượn 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 9
4 3000032783 Kho mượn 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 8
5 3000032782 Kho mượn 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 7
6 3000032781 Kho mượn 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 6
7 3000032780 Kho mượn 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 5
8 3000032779 Kho mượn 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:17-11-2022
9 1000024068 Kho đọc Sinh viên 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 3
10 1000024067 Kho đọc Sinh viên 658.3 Tr 121 D Sách Tiếng Việt 2
  1  2 of 2 
Nhận xét
Cần thiết cho môn học QTNNL
avata
60162707 - 20/04/2020