Sách tiếng Việt
346.597 B 450
Bộ luật dân sự
DDC 346.597
Nhan đề Bộ luật dân sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 386 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật dân sự-Việt Nam
Môn học Luật Dân sự
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024111-3
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000032850-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127645
00211
0048E6261FB-8647-411C-875D-F3045A50069C
005201309231517
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20130923151707|bnguyenloi|c20130904155232|dvanpth|y20130813135315|zoanhntk
082 |a346.597|bB 450
245 |aBộ luật dân sự
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2013
300 |a386 tr. ; |c19 cm
650 |aLuật dân sự|xViệt Nam
690|aLuật Dân sự
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024111-3
852|bKho mượn|j(2): 3000032850-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/boluatdansu/0boluatdansuthumbimage.jpg
890|a5|b234|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032851 Kho mượn 346.597 B 450 Sách Tiếng Việt 5
2 3000032850 Kho mượn 346.597 B 450 Sách Tiếng Việt 4
3 1000024113 Kho đọc Sinh viên 346.597 B 450 Sách Tiếng Việt 3
4 1000024112 Kho đọc Sinh viên 346.597 B 450 Sách Tiếng Việt 2
5 1000024111 Kho đọc Sinh viên 346.597 B 450 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét