Sách tiếng Việt
382 Tr 121 H
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu /
DDC 382
Tác giả CN Trần Hòe
Nhan đề Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu / Trần Hòe
Lần xuất bản Tái bản lần 3 có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 238 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Xuất nhập khẩu
Môn học Kinh doanh xuất nhập khẩu
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024396-8
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000033617
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127638
00211
0048DE9FA9A-54DC-4268-B092-1DDAD30A5532
005201703241709
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170324170918|bvinhpq|c20131024075522|doanhntk|y20130813090015|zthanhnhan
082 |a382|bTr 121 H
100 |aTrần Hòe
245|aNghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu / |cTrần Hòe
250 |aTái bản lần 3 có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2012
300|a238 tr. ; |c21 cm
650 |aXuất nhập khẩu
690 |aKinh doanh xuất nhập khẩu
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024396-8
852|bKho mượn|j(1): 3000033617
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/nghiepvukinhdoanhxuatnhapkhau_tranhoe/pagethumbimage.jpg
890|a4|b20|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000033617 Kho mượn 382 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 4
2 1000024398 Kho đọc Sinh viên 382 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 3
3 1000024397 Kho đọc Sinh viên 382 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 2
4 1000024396 Kho đọc Sinh viên 382 Tr 121 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét