Sách tiếng Việt
629.25 Đ 450 D
Điện động cơ và điều khiển động cơ /
DDC 629.25
Tác giả CN Đỗ Văn Dũng
Nhan đề Điện động cơ và điều khiển động cơ / Đỗ Văn Dũng
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : ĐHQG Tp. HCM, 2013
Mô tả vật lý 407 tr. ; 29 cm
Thuật ngữ chủ đề Ô tô-Điện động cơ
Môn học Điện - Điện tử ô tô
Địa chỉ Đọc: 3 cuốn, Mượn: 7 cuốn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127378
00211
00414778DC4-DF5E-405D-8D5D-D52484A37CB8
005201309260840
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20130926083906|bnguyenloi|c20130925142523|doanhntk|y20130712100337|zhienlt
082 |a629.25|bĐ 450 D
100 |aĐỗ Văn Dũng
245 |aĐiện động cơ và điều khiển động cơ / |cĐỗ Văn Dũng
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐHQG Tp. HCM, |c2013
300 |a407 tr. ; |c29 cm
650 |aÔ tô|xĐiện động cơ
690|aĐiện - Điện tử ô tô
852 |aĐọc: 3 cuốn, Mượn: 7 cuốn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/diendongcovadieukhiendongco_dovandung/0diendongcovadieukhiendongco_dovandungthumbimage.jpg
890|a10|b75|c1|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000023858 Kho đọc Sinh viên 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 3
2 1000023857 Kho đọc Sinh viên 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 2
3 1000023856 Kho đọc Sinh viên 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 1
4 3000032331 Kho mượn 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:29-03-2017
5 3000032332 Kho mượn 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:30-03-2017
6 3000033406 Kho mượn 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 6
7 3000033407 Kho mượn 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 7
8 3000033408 Kho mượn 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:27-03-2017
9 3000033409 Kho mượn 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 9
10 3000033410 Kho mượn 629.25 Đ 450 D Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1