Sách tiếng Việt
621.56 Ng 527 L
Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh /
DDC 621.56
Tác giả CN Nguyễn Đức Lợi
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi
Lần xuất bản In lần thứ 7 có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 411 tr. : Minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống lạnh-Thiết kế
Môn học Kỹ thuật lạnh cơ sở
Môn học Xây dựng trạm lạnh
Địa chỉ Kho mượn(5): 3000036781-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012737
00211
004F815C2BB-B5D2-447D-A3A1-C86CC60A4D0E
005201703091525
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170309152537|boanhntk|c20141015162425|dvanpth|y09-May-2011 10:48:37|zluuyen
082 |a621.56|bNg 527 L
100 |aNguyễn Đức Lợi
245 |aHướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / |cNguyễn Đức Lợi
250|aIn lần thứ 7 có bổ sung và sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2011
300 |a411 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
650 |aHệ thống lạnh|xThiết kế
690 |aKỹ thuật lạnh cơ sở
690|aXây dựng trạm lạnh
852|bKho mượn|j(5): 3000036781-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/hdtkhethonglanh_nguyenducloi2011/0hdtkhethonglanh_nguyenducloi2011thumbimage.jpg
890|a5|b58|c1|d184
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036781 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
2 3000036782 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2
3 3000036783 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3
4 3000036784 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4
5 3000036785 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Nhận xét