Sách tiếng Việt
658.827 N 300 P
Quản trị thương hiệu /
DDC 658.827
Tác giả CN Nicolino, Patricia F.
Nhan đề Quản trị thương hiệu / Patricia F. Nicolino; Nguyễn Minh Khôi dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
Mô tả vật lý 430 tr. ; 24 cm
Tùng thư(bỏ) Tủ sách "Tri thức @ thương hiệu quốc gia"
Thuật ngữ chủ đề Thương hiệu sản phẩm-Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Thương hiệu - Xây dựng
Môn học Quản trị thương hiệu
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023889-91
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032353-4, 3000033515-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127300
00211
004541DAE39-EC7D-4101-AEA7-66B1B0EA6409
005201310151422
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20140218080544|bluuyen|c20131015142253|dluuyen|y20130627144646|zhienlt
082 |a658.827|bN 300 P
100 |aNicolino, Patricia F.
245 |aQuản trị thương hiệu / |cPatricia F. Nicolino; Nguyễn Minh Khôi dịch
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2009
300 |a430 tr. ; |c24 cm
440 |aTủ sách "Tri thức @ thương hiệu quốc gia"
650 |aThương hiệu sản phẩm|xQuản lý
650 |aThương hiệu - Xây dựng
690|aQuản trị thương hiệu
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023889-91
852|bKho mượn|j(7): 3000032353-4, 3000033515-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantrithuonghieu_patriciafnicolino/00page_001thumbimage.jpg
890|a10|b83|c1|d29
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000033519 Kho mượn 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 10
2 3000033518 Kho mượn 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:22-04-2021
3 3000033517 Kho mượn 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 8
4 3000033516 Kho mượn 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 7
5 3000033515 Kho mượn 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 6
6 3000032354 Kho mượn 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 5
7 3000032353 Kho mượn 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:26-04-2021
8 1000023891 Kho đọc Sinh viên 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 3
9 1000023890 Kho đọc Sinh viên 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 2
10 1000023889 Kho đọc Sinh viên 658.827 N 300 P Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét