Sách tiếng Việt
621.402 Tr 121 Ph
Giáo trình Kỹ thuật nhiệt /
DDC 621.402
Tác giả CN Trần Văn Phú
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật nhiệt / Trần Văn Phú
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 318 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật nhiệt
Môn học Kỹ thuật nhiệt
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017808-10
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000014732-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0012726
00211
004ED703C41-9A71-43F6-A100-D04C0828AD4F
005201401021558
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20140102155621|boanhntk|c20130717154246|dvanpth|y20080729|zoanhntk
082 |a621.402|bTr 121 Ph
100 |aTrần Văn Phú
245 |aGiáo trình Kỹ thuật nhiệt / |cTrần Văn Phú
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a318 tr. ; |c27 cm
650 |aKỹ thuật nhiệt
690 |aKỹ thuật nhiệt
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017808-10
852|bKho mượn|j(7): 3000014732-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/gt ky thuat nhiet _tran van phu_001smallthumb.jpg
890|a10|b209|c1|d27
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000014738 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 10
2 3000014737 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 9
3 3000014736 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 8
4 3000014735 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 7
5 3000014734 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 6
6 3000014733 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 5
7 3000014732 Kho mượn 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 4
8 1000017810 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 3
9 1000017809 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 2
10 1000017808 Kho đọc Sinh viên 621.402 Tr 121 Ph Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét